Utvärdering respons

Svara på frågan en gång per person

  • Har du jobbat med respons tidigare och tycker att du har blivit lite bättre på det svarar du ja.
  • Har du förstått hur respons går till svarar du ja.
  • Känner du dig fortfarande osäker på responsarbete svarar du delvis.
  • Förstår du inte hur responsarbete går till svarar du nej.
Annonser