Vilken lässtrategi passar dig bäst?

Reflektera kring

Vad har du lärt dig om lässtrategier?

Varför lär man sig om lässtrategier i skolan? Finns det belägg för att dessa fungerar? Vilka?

Vilken lässtrategi passar dig bäst? Är det en speciell eller olika vid olika tillfällen? Motivera ditt svar och ge exempel.

Tror du att du har nytta av att använda dig av lässtrategier? När i så fall? Motivera och ge exempel.

bild

Annonser